Chovatelská stanice psů plemene Shar-pei

Informace o nás

Není toho o nás moc co psát. Jsme nově založená chovatelská stanice, ale ne proto abychom vydělávali na chovu psů. Chceme naší Elizce dopřát štěňátka a budoucím majitelům našich pejsků zaručit původ štěňat a naši snahu o zdravá a hezká štěňátka.

Chovem šarpejů se zabýváme asi tak 6 let a načerpané zkušenosti nejen naše, ale i od ostatních majitelů těchto zmuchlaných plyšáků a ze SHAR-PEI clubu, chceme zúročit vlastním odchovem. Přejeme si ať se nám daří a hlavně našim pejskům a odchovům hodně moc zdravíčka a ať se líbí všem ostatním, nejen nám.

A proč název ch.s. Perla z kalicha? Protože jsme z Tábora, kde kalich jakožto církevní symbol, je nedílnou součástí jeho historie.

A perla je přece jasná. Štěňátka od nás budou pro nás a jejich nové páníčky vždycky NEJ :-), alespoň se o to budeme snažit.

______________________________________________________________________________________________

 

There's not much about us what to write. We are a newly established kennel, but not because we earn on breeding dogs. We want our Elizce treat puppies and future owners of our dogs and puppies to guarantee the origin of our commitment to a healthy and beautiful puppies.

Breeding Shar-Pei have been engaged for about 6 years and acquired experience not only ours, but also from other owners of these crumpled and stuffed animals from SHAR-PEI club, we want to capitalize on their own offspring. We wish to let us thrive and especially our dogs and offspring too much rouge and let them like everyone else, not us.

And why the name of the kennel Pearl of the cup? Because we are from Tabor, where the cup as a religious symbol, is an integral part of its history.

A pearl is obvious. Our puppies will for us and the new owners always the BEST :-) At least I'll try.

© 2013 Všechna práva vyhrazena. Webmaster Jaromír

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode